Vendeville® Calm

In onze huidige maatschappij worden we steeds meer onder druk gezet en is er een groeiende behoefte aan produc­tiviteit en beschikbaar­heid. Digitale communicatie­bronnen en de 24-uurs economie zorgen ervoor dat we constant ‘aan’ staan en worden overweldigd door een stort­vloed aan prikkels. We streven naar perfectie in onze rol als partner, ouder, kind, werk­nemer, vriend en buur, en willen daarnaast ook nog deel­nemen aan een groot sociaal netwerk, hobby’s beoefenen en tijd voor onszelf hebben.

Hoewel we innerlijk snakken naar rust, ontbreekt het ons vaak aan tijd en middelen om hieraan tege­moet te komen. Veel mensen ervaren slapeloze nachten, stress en gevoelens van onmacht als gevolg van deze over­prikkeling. Sommigen hebben een natuurlijke veer­kracht en kunnen beter omgaan met deze stress, maar niet iedereen is hiermee gezegend. Voor degenen die op zoek zijn naar onder­steuning in deze hectische tijden, is er Calm.

Ontspanning

Door te ontspannen creëer je ruimte voor vernieuwingen in je geest.

Veerkracht

Met mentale veerkracht ben je gemotiveerd om nieuwe doelen na te streven.

Balans

Een goede mentale en fysieke weerbaarheid zorgt voor een gebalanceerd leven vol vreugde.

Meer elixers van Vendeville®